Μαθήματα

Primary

Για παιδιά ηλικίας 3 εως 5 ετών

Τάξεις διαβάθμισης στο κλασσικό μπαλέτο

Από 5 ετών και άνω

Ρεπερτόριο

Character

CBTS

Πάνω από 25 χρόνια εμπειρία

Pas de deux

Μοντέρνος Χορός

Σύγχρονος Χορός