Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 Αφορά παιδιά ηλικίας 3μιση ετών και άνω, καθώς λειτουργούν τμήματα από το κατώτερο ως και το ανώτερο επίπεδο σπουδών. Η βασική σπουδή είναι αυτή του κλασσικού χορού, ενώ λειτουργούν και τμήματα μοντέρνου και σύγχρονου χορού. 

Νηπιακές - Προκαταρκτικές τάξεις

 Babies - Pre Primary - Primary 

 Τα παιδιά ηλικίας 3μιση ως 7  ετών συμμετέχουν σε τάξεις προετοιμασίας για τον κλασικό χορό. Στο  στάδιο αυτό αποκτούν τις βάσεις που χρειάζονται για να διδαχθούν με  ασφάλεια και αρτιότητα τον κλασσικό χορό. Σε αυτές τις τάξεις τα παιδιά  γνωρίζουν το σώμα τους, ενώ συγχρόνως προσεγγίζουν τη χρήση του χώρου,  το ρυθμό και τη μουσική, τη χρήση της έκφρασης καθώς και τη συμμετοχή σε  ένα σύνολο που λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Όλα αυτά λειτουργούν και  πραγματοποιούνται μέσα σε ένα "παιδικό" κόσμο που είναι απαραίτητος και  για να αναπτυχθεί η φαντασία των παιδιών αλλά και για να περνούν όμορφα  στην τάξη. Γιατί είναι πολύ βασικό να ζουν όμορφες στιγμές και να  μαθαίνουν παίζοντας, άλλωστε στην ελληνική γλώσσα η λέξη παιδί σημαίνει  παιχνίδι. Και η συμμετοχή των παιδιών σε παιχνίδια είναι εξαιρετικά  σημαντική επειδή μαθαίνουν να λειτουργούν βάσει αρχών και κανόνων.  Πρέπει να υπογραμμιστεί πως όσο μικρότερο ενταχθεί ένα παιδί σε ένα  τέτοιο πρόγραμμα, τόσο περισσότερο ωφελείται, σωματικά όσο και  πνευματικά. Και γιαυτό το λόγο, όλοι οι εκπαιδευτικοί του χορού ανά τον  κόσμο πασχίζουν και βελτιώνουν συνεχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα  σπουδών που αφορούν αυτές τις ηλικίες. 

Παιδικές τάξεις

 Grade 1 - Grade 5 

Τα παιδιά ηλικίας 7-11 ετών  συμμετέχουν στις παιδικές τάξεις. Εκεί η διδασκαλία εστιάζει στη  βελτίωση της χορευτικής τεχνικής, αφού τα σώματα των παιδιών έχουν ήδη  προετοιμαστεί για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Φυσικά  διατηρείται ο παιδικός χαρακτήρας στην ατμόσφαιρα του μαθήματος, αλλά τα  παιδιά είναι πια σε θέση να προσεγγίζουν τα τεχνικά θέματα  όπως και να  κατανοούν έννοιες ανατομίας και μυικής λειτουργίας. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα στην περίοδο αυτή να σημειώνουν πολύ μεγάλη τεχνική πρόοδο  που γίνεται φανερή με τον καλύτερο τρόπο στις παραστάσεις της σχολής,  στα ανοιχτά μαθήματα και φυσικά στις προαιρετικές εξετάσεις των  πιστοποιημένων διπλωμάτων. 

Προεπαγγελματικές - Επαγγελματικές τάξεις

 Intermediate Foundation - Intermediate Advanced Foundation - Advanced 1 - Advanced 2 

Τα παιδιά 12 ετών και άνω  θα συμμετέχουν σε αυτές τις τάξεις επειδή το επίπεδο τους συμβαδίζει με  αυτές, άσχετα αν έχουν σκοπό να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό. Οι  τάξεις ονομάζονται έτσι γιατί οι εξετάσεις αποκτούν άλλη βαρύτητα και  γιατί το επίπεδο των μαθητών ειναι πλεόν υψηλό. Σε αυτό το επίπεδο  σπουδών, πραγματικά εξαργυρώνεται ο κόπος των προηγούμενων χρόνων και η  ικανοποίηση των μαθητών είναι μεγάλη. Οι μελέτες σχετικά με τις σχολικές  σπουδές έδειξαν πως 1-2 ώρες εκγύμνασης 3 φορές την εβδομάδα, βοηθούν  στο να αποδίδει πολύ περισσότερο η μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Αν  λοιπόν ένα παιδί αγαπάει το χορό, συνεχίζοντας τα μαθήματα σε αυτό το  επίπεδο θα έχει πολλαπλά ωφέλη, ακόμα και αν δεν επιθυμεί να συμμετέχει  στις εξετάσεις των πιστοποιημένων διπλωμάτων, αφού η πρόοδος κάθε  παιδιού αλλά και η προσοχή που εισπράττει από τη σχολή, δεν σχετίζονται  με τη συμμετοχή του σε αυτές. Όλοι όσοι εργάζονται στη σχολή μας νιώθουν  μεγάλη ικανοποίηση γιατί η συμμετοχή των μαθητών μας σε αυτές, αν και  προαιρετική, είναι σχεδόν καθολική και η επιτυχία τους αγγίζει το 100% 

 Δίπλωμα διδασκαλίας

Η σχολή μας παρέχει τον κύκλο  σπουδών CBTS (δίπλωμα διδασκαλίας R.A.D.) ο οποίος εξελίσσεται συγχρόνως  σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σεμινάρια και όλες  τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές αξιολογήσεις και εξετάσεις που  απαιτούνται. Έτσι οι επιτυχόντες έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε όλο  τον κόσμο, αποκτώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα. Η σχολή μας έως  σήμερα εκπαίδευσε στον τομέα αυτό 35 μαθήτριες οι οποίες απέκτησαν το  δίπλωμα διδασκαλίας με 100% επιτυχία στις αξιολογήσεις και τις εξετάσεις  του κάθε τομέα του προγράμματος.